Pro-Ed Personeel

Skoolhoof en Adjunk Hoof
Principal and Vice Principal

Stacks Image 1616
Christiaan Grobler

Hoof / Principal
Stacks Image 1712
Henry McCarthy

Adjunk Hoof / Vice Principal: Pro-Ed Akademie
Hoof: Sekond
êre Skool | Principal: Secondary School

Departementshoofde
Department Heads

Stacks Image 241
Willie Greeff
Departementshoof - Senior Primêr Gr 4-7

Vakke: Wiskunde, L.O, Bybelkunde
Kwalifikasies: THOD
Stacks Image 1606
Maggie Grobbelaar
Departementshoof - Kleuterskool

Vakke: Junior Primêr, Kleuterskool
Kwalifikasies: THOD Junior Primêr
image
Mimi Linde
Departementshoof -

Vakke: Wiskunde
Kwalifikasies: BSc, BSc(Hons), NHOD (RAU) Diploma Rekenaarwetenskap (UNISA)
Stacks Image 1609
Ingelore van Staaden
Departementshoof - Junior Primêr Gr 1-3

Vakke:
Gr 2
Kwalifikasie: HOD Senior Primêr
Stacks Image 424
Leon Visagie
Departementshoof - Hoërskool

Vakke: Rekeningkunde, Bedryfsekonomie
Kwalifikasies: HOD (EW) 4

Toktokkie Personeel

Stacks Image 255
Maggie Grobbelaar

Vakke: Junior Primêr, Kleuterskool
Kwalifikasie: THOD Junior Primêr
Stacks Image 249
Anel Horn

Vakke: Kleuterskool 3-5 jaar oud
Kwalifikasie: Early childhood Development
Stacks Image 264
Renè Maritz

Vakke: Kleuterskool 5 jaar oud
Kwalifikasie:
Day Care Certificate
Stacks Image 1762
Lida Schoonbee

Vakke: Junior Primêr
Kwalifikasies: HOD
Stacks Image 261
Christa Smith

Vakke: Kleuterskool 3 jaar oud
Kwalifikasie:
Stacks Image 1849
Esther Burger

Vakke: Graad RR
Kwalifikasie: Diploma in Junior Pre-Primary Education
Stacks Image 1852
Pieka Brassel

Vakke: Graad RRR
Kwalifikasie: Diploma: Reis en Toerisme

Junior Primêr Personeel

Stacks Image 278
Janita Botha

Vakke: Gr 3, Afrikaans, Engels,Kuns
Kwalifikasie: B-Ed Grondslagfase -NWU
image
Anneke du Plessis

Vakke: Dierkunde, Entomologie, Lewenswetenskap
Kwalifikasies: B.Sc, B.Sc (Hons)
Stacks Image 1855
Marina Gous

Vakke: Graad 1
Kwalifikasies: B.A. Graad, HOD, B.Ed.Psig, Diploma - Education - Learnimg Difficulties
Stacks Image 362
Ilona Horn

Vakke: Junior Primêr
Kwalifikasies: B-Ed Grondslagfase
Stacks Image 272
Alida Kotze

Vakke: Gr 3E, Engels, Hotel en Spyseniering
Kwalifikasie: Ontesol / TEYL
image
Anri Maritz

Vakke: Gr1
Kwalifikasies: B.A. - Sosiale Dinamik, Nagraadse onderwys sertifikaat
Stacks Image 281
Elsabe Opperman

Vakke: Gr 3, Aardrykskunde, Geskiedenis
Kwalifikasie: HOD
Stacks Image 1858
Tracey Schultz

Vakke: Graad 2
Kwalifikasie: B.Com Financial Management, PGCE Foundation Phase
image
Lourisa Steyn Klitzke

Vakke: Junior Primêr
Kwalifikasies: HOD, Spes. Junior Primêr
Stacks Image 1818
Tania Stoop

Vakke: Gr1
Kwalifikasies: B.Ed Gronslagfase
Stacks Image 290
Ingelore Van Staden

Vakke: Gr 2
Kwalifikasie: HOD - Senior Primêr
Stacks Image 1744
Lisa-Mari Visagie

Vakke: Gr 3
Kwalifikasies: B-Ed Grondslag Fase

Senior Primêr Personeel

Stacks Image 386
Lindie Botha

Vakke: Afrikaans, Musiek
Kwalifikasie: HOD / B. MUS (ED)
Stacks Image 383
Marie-Elize Engelbrecht

Vakke: Wiskunde, Geskiedenis, Aardrykskunde, Remediering
Kwalifikasie: THOD
Stacks Image 392
Willie Greeff

Vakke: Alle Laerskool vakke - Hoofvakke: Wiskunde, L.O, Bybelkunde
Kwalifikasie: THOD
Stacks Image 1861
Marisa Kruger

Vakke: Senior Primêr - Alle Vakke
Kwalifikasie: B.Ed Graad
Stacks Image 374
Elani Labuschagne

Vakke: SOS, Wetenskap
Kwalifikasies: BSc Fisiologie & Psigologie, NAOS, B-Ed Honneurs in opvoedkundige Sielkunde
Stacks Image 1864
Yolandi le Roux

Vakke: SOS, Wetenskap
Kwalifikasies: B.Ed Intermediêre en Senior Fases
Stacks Image 412
Wilna Louw

Vakke: Afrikaans, Aardrykskunde
Kwalifikasies: HOD 4, WOK
Stacks Image 1867
Jeaninne Nasilowski

Vakke: Senior Primêr - Wiskunde, Wetenskap
Kwalifikasies: B.Ed Senior Fase
image
Hannetjie Nell

Vakke: EBW, RTT, Kuns
Kwalifikasies: B. Prim Ed Graad
Stacks Image 1735
Charisma O’Callaghan

Vakke: Afrikaans (Gr 5-7), LEW (Gr 4)
Kwalifikasies: BA Geesteswetenskappe, Photography
Ander: Vakhoof - Afrikaans
Stacks Image 1821
Tania Prins

Vakke: Afrikaans, Biologie
Kwalifikasies: B.Ed
Stacks Image 398
Lara Roets

Vakke: GR 4, Engels, Afrikaans, Voedsel, Kleding, Pisiologie, Chemie, Bybelonderrig
Kwalifikasie: B-Ed Huishoudkunde (IV)
Stacks Image 401
Mareza Schutz

Vakke: Gr 4, Geografie, Sielkunde - Skoolvoorligting
Kwalifikasie: BA Graad en HOD
Stacks Image 1815
Anja Smit

Vakke: English Home Lang, Wiskunde
Kwalifikasies: HOD
Stacks Image 1741
Chantè Steyn

Vakke: English, Science, Art, Bible - Gr 4
Kwalifikasies: B.Ed (Senior & Intermediate Phase)
Stacks Image 359
Malinda Van Der Merwe

Vakke: Musiek
Kwalifikasies: B MUS Ed
Stacks Image 1870
Alette van Greunen

Vakke: English
Kwalifikasies: B.Econ (Hons), HOD
Stacks Image 1738
Gundula Visagie

Vakke: Duits, Afrikaans-Nederlands, Opvoedkunde
Kwalifikasies: BA (Ed)

Studente

Stacks Image 1829
Stephan Erasmus
Stacks Image 1834
Herman van Zyl
Stacks Image 1846
Lerine Visagie

Vakke: Wiskunde, Graad 2
Kwalifikasies: IOL - 3de Jaar (BESP)

Hoërskool Personeel

Stacks Image 421
Estelle Bailey

Vakke: Opvoedkundige Sielkundige
Kwalifikasies: BA Hons (BPsych), MA Psych (M.Ed)
Stacks Image 439
Susan Barnard

Vakke: Besigheid & Toerisme
Kwalifikasies: HOD Senior Primêr
image
Mari Bartholomae

Vakke: Wetenskap
Kwalifikasies: B Sc (HONS)
Stacks Image 454
Maryna Boltman

Vakke: EBW / Wisk Geleterdheid
Kwalifikasies: HOD Handle
image
Therésa Bosman

Vakke: Wiskunde, IGO, TT
Kwalifikasies: HOD-Tech, B.Ed(Honeurs) - Sielkunde, B.Ed - Opvoedkundige Sielkunde
image
Andria Brand

Vakke: Geografie, Lewensoriëntering
Kwalifikasies: B.Ed - Snr en VOO
Stacks Image 1824
Cornel Britz

Vakke: Wiskunde Geleterdheid, Lewensoriëntering, Navorsingsmetodes en Probleem oplossing, Rekenaar Geleterdheid
Kwalifikasies: BA Sielkunde, Arbeidsverhoudings en NGOS
image
Riette Burger

Vakke: Afrikaans
Kwalifikasies: BA HOD
Stacks Image 380
Wikus Grobler

Vakke: L.O, L.E.W, SOS, TT
Kwalifikasies: BA, MBW & Sielkunde
image
Shelly-Anne Koch

Vakke: Engels 1ste Taal, Kuns
Kwalifikasies: H DIP-Ed
Stacks Image 1879
Joefie Labuschange

Vakke: Fiesiese Wetenskap - Gr 10-12
Kwalifikasies: BSc.Chem.Biochemestry, BSc(Hons).Biochemestry, HED (University of Bloemfontein)
image
Mimi Linde

Vakke: Wiskunde
Kwalifikasies: BSc, BSc(Hons), NHOD (RAU) Diploma Rekenaarwetenskap (UNISA)
image
Dentie Louw

Vakke: Toerisme
Kwalifikasies: Nagraadse Onderwyssersetifikaat, Gevorderde Sportbestuur
Image
Ronél Louw

Vakke: Engels 2de taal
Kwalifikasies: BA, HOD, MA (Linguistics)
Stacks Image 1840
Janetta Olivier

Vakke: Gasvryheid, Hospitaliteit Studies en Wetenskap
Kwalifikasies: BSc Psigologie en Voeding, Adv Diploma in Secondary Education
image
Stefanus G. Pienaar (Fanna)

Vakke: RTT
Kwalifikasies: N6
Stacks Image 1882
Madelaine Schoeman

Vakke: Afrikaans, HT & EAT Gr 8-12
Kwalifikasies: Post Graduate Certificate in Education (UNISA), BA (Hon) English (North West University), BA Communication with English (North West University)
Stacks Image 1837
Janel Smit

Vakke: Sosiale Studies, Lewesoriëtering, Navorsings Metodes en Probleem Oplossing, Afrikaans EAT
Kwalifikasies: B.Ed Intermediêre en Senior Fase
image
Roline Steenkamp

Vakke: Engels, Lewensoriëntering
Kwalifikasies: BA, UOD (Voorligting), Sp Onderwys Dip, B.Ed (Begaafde kind onderig)
Stacks Image 1685
Rina Strampe

Vakke: Wiskunde
Kwalifikasies: BSc Mensfisiologie & Sielkunde, HOD
image
Renate Strzelecki

Vakke: Duits
Kwalifikasies: HOD
image
Lizet van Wyk

Vakke: EBW/EMS, Life Orientation
Kwalifikasies: Sport Management: Advanced Diploma, Qualified Child Kineticist, PGCE: FET
Stacks Image 1843
Xanthe Wittmann

Vakke: Wetenskap, Fisiese Wetenskap
Kwalifikasies: Bsc Fisiologie, MBW, NGOS

Sport

image
Florinda Fourie

Sport Koördineerder
image
Wikus Grobler

Sport

Kinetika

image
Jurie Boshoff
image
Juanè Grobler

Ondersteuningspersoneel

Stacks Image 495
Marna Bruwer

Laerskool Sekretaresse

Kwalifikasies: BA (MW)
Stacks Image 1876
Chane Fourie

Kantoor Administrasie en Klere Stoor
Stacks Image 489
Yolandi Murray-Fourie

Finansies

Kwalifikasies: Nationale Diploma: Interne Oudit, BComm: Bemarking
image
Anne-Marie Schoeman

Hoërskool Sekretaresse
Stacks Image 1705
Hennie Binge

Faktotum