OOV en Bestuursraad
PTA and Management Committee

OOV / PTA

image
Maria Esterhuysen

Voorsitter

Bestuurspan / Management Team

image
Louis Wiese

Voorsitter
image
Christiaan Grobler

Leer en Onderig
image
Henry McCarthy

Gekoöpteer
image
Marika Duvenhage

Finansies
image
Gielieana Boshoff

Menslike Hulpbronne
image
Mornè Burger

Sport
image
Melanie Pascoe

Skakeling en Bemarking
image
Wessel Esterhuysen

Batebestuur
image
Hayden Kidd

Borge
image
Jaco van Rooyen

Stacks Image 543
Piet Burger

Gekoöpteer: Regsake