image

NUWE KAMPUS / NEW CAMPUS

Pro-Ed se splinternuwe skoolgeboue op die Baobab kampus, vir die Laerskool en Kleuterskool is in 2016 voltooi. Die Hoërskool is tans nog gevestig op die Riverside kampus, maar die droom is dat hulle ook so gou moontlik op die Baobab kampus sal aansluit.

Fase 1 van die nuwe kampus is toegerus met 35 klaskamers, 7 kantore, 2 ablusieblokke, ‘n personeelkamer, kleuterskool fasiliteite en reuse speelgronde. Die totale skoolgronde beloop 10 hektaar.

Ons gee graag erkenning aan Cor Syfert en sy span van
Windhoek Consulting Engineers wat die elektriese en siviele ingeneurswerke vir ons teen GEEN/NUL/NIKS fooi gedoen het asook Christo Pieterse Land Surveyors wat al die opmeetwerk verniet gedoen. Brynard Kotze en Werner Burger se span by Brynard Kotze Architects inc. het ons mooi geboue en uitleg geteken en Koot Potgieter en sy span van JHPQuantity Surveyors moes al die bou-kosteberamings maak. Aangesien Pro-Ed as eienaarbouers moes bou, sou dit ook nie moontlik wees sonder om ons subkontrakteure gereeld by te staan met swaargereedskap en swaarvoertuie nie. Hierdie hulpmiddels is deur Vg Developers beskikbaar gestel. Die voertuie het soms oor naweke sommer net op die gronde “opgedaag” om uit te help, veral omdat hulle in die week moes werk vir ‘n inkomste! Vg Developers het ook gekwoteer om ons kleuterskool en skoolsaal te bou teen baie billike pryse, wat die ander tenderaars net nie kon bykom nie, al het hulle hard probeer.

Dit was ‘n belewenis om te sien hoe maklik hierdie manne snap dat daar ‘n groter prentjie is en dat hulle bereid was om te help om die droom te bewaarheid, sonder dat dit ‘n fortuin moes kos.

Finansiering was en bly ‘n groot uitdaging. Hier wil ons in besonder vir Leon Koch en Ansie Meyer van
Standard Bank baie dankie sê dat hulle genoeg in ons projek kon glo om finansiering, met haalbare sekuriteitsvereistes, te bewerkstellig.

Ons het ‘n leningsfasiliteit van N$10mil gekry maar die erf en substasie moes ons self betaal. Gelukkig het ons
ouers hulle hande diep in hulle sakke gesteek en soveel geloof in die projek gehad dat ons die balans van N$4mil by hulle kon leen.

Alhoewel die skoolsaal en sportvelde beplan was as deel van fase 2, is die grootste werk hieraan reeds afgehandel. Danksy Morne Burger van
Rotary Engineering en sy sportvelde span, is ons rugbyvelde grasgroen en die atletiekspanne begin in 2018 op die Boabab velde oefen. Die krieketnette is ook amper voltooi en ons nuwe krieketpitch se mat word eersdaags ingesit. Ons hokkie velde se grondwerk is gedoen, al wat kortkom is die Astro turf. Uit die monde van ons hokkie-spanne: “Indien enige iemand ‘n Astro-veld het wat rondlê, kan dit gerus aan Pro-Ed gekskenk word...”

Baie dankie aan elke ouer én besigheid in die gemeenskap, wat saamspan en ons hande vat op hierdie opwindende, nuwe hoofstuk in Pro-Ed Akdademie se geskiedenis.

Dus, om op te som. Ons is aan die einde van fase 1,5 van die Boabab kampus. Fase 2 behels die verkoop van ons Riverside kampus in Kramersdorp en die oprigting van nog 20 klasse op die Boabab kampus om sodoende die hele Pro-Ed op een perseel te kan hê.

Die pad was tot dusver vol uitdagings, maar ons kon ons Hemelse Vader se hand telkens daarin sien. Ons besef hoe afhanklik ons van Hom is. Mag hierdie nuwe skoolfasiliteite aangewend word om Hom daagliks te verheerlik!

-+-+-+-


The new buildings for the primary and pre-primary schools on the Baobab Campus, were completed in 2016. Although the high school still occupies the Riverside Campus, we strive to move to Baobab as soon as possible.
Phase 1 of the new campus consists of 35 classrooms, 7 offices, 2 ablution blocks, a staff room, kinder garden facilities and ample playgrounds spanning 10ha in total.
We hereby wish to acknowledge Cor Syfert and the team of Windhoek Consulting Engineers for having done the electric and civil engineering work for us at no cost. In the same vein we want to thank Christo Pieterse Land Surveyors for not charging the school for their work either. Brynard Kotse and Werner Burger of Brynard Kotze Architects Inc were responsible for the design while JHP Quantity Surveyors did the costing. With Pro-Ed acting as owner-builders, we would not have been able to do this without the support of our sub-contractors, specifically Vg Developers, for making heavy equipment and vehicles available to us. More often than not this equipment was sent to the campus over weekends. Vg Developers also quoted to build the pre-primary school and school hall at reasonable prizes.

Financing remains a huge challenge, therefore we would like to thank Leon Koch and Ansie Meyer of
Standard Bank for having believed in our project to such an extent, that they arranged affordable financing.

Although we were able to negotiate a loan of N$10 milion, we still had to pay for the erf as well as the sub-station and once again
parents were so kind as to lend us the outstanding N$4 milion.

Although the school hall and sports fields were supposed to be part of Phase two, most work on these has been completed. Thanks to Morne Burger of Rotary
Engineering and his team, the rugby fields are beautifully green and athletes can already utilise the sports grounds. The cricket nets are almost ready, as is the pitch. All that is still needed to finish off the hockey fields, is the Astro turf.

A sincere word of thanks to each parent and business who has been helping to make this much progress towards fulfilling our dream.

Thus, we have reached the end of phase 1,5 of the Baobab Campus. Phase 2 involves the sale of the Riverside Campus as well as erecting 20 more classrooms on the Baobab Campus.

Regardless of challenges,
God has been with us all the way during the course of this huge project. May we use these very same facilities to glorify His name!