KULTUUR

Dit is vir ons by Pro-Ed prioriteit om die leerlinge ook bekend te stel aan soveel as moontlik kultuuraktiwiteite om sodoende nie net kultuur te bevorder nie, maar ook `n gebalanseerde leefwyse en belangstellings aan te moedig.

Ons kan dus met trots verwys na vele kultuuraktiwiteite waaraan ons deelneem:
 • Junior en Senior Redenaarskompetisies
 • Idiomestryd
 • Toneel en drama
 • Afrikaans Olimpiades
 • Voortrekkers
 • Griffel skryfkompetisie
 • Napso Kultuurfees
 • Graad 4-12
 • Graad 11
 • Graad 8-12
 • Graad 8-12
 • Graad 1-12
 • Graad 8-12
 • Graad 1-12

Advertensies | Adverts